“Žmonėms sunkumų kelia ne patys dalykai, o tai, kaip į juos pasirenkama žiūrėti.”

Epiktetas

m
mokslinės sritys

Svarbiausios sąvokos

Susupažinkite su pagrindinėmis mūsų mokymų ir tyrimų sritimis.

Kognityvinė ir elgesio terapija

Kognityvinė ir elgesio terapija (KET) yra moksliškai pagrįstas bei įrodytas tikslingas minčių ir elgesio keitimo metodas, kuriuo siekiama pašalinti nepageidaujamus simptomus ar geriau adaptuotis.

Mindfulness

Dė­me­sin­go įsi­są­mo­ni­ni­mo (angl. “mind­ful­ness”) me­to­do es­mė – va­lin­gas dė­me­sio su­tel­ki­mas į no­ri­mą ob­jek­tą, su­vo­kiant rea­ly­bę to­kią, ko­kia ji iš tie­sų yra.

KET vaikams

Kognityvinė ir elgesio terapija (KET) – šiuolaikinis, saugus, moksliškai pagrįstas ir labai veiksmingas vaikų ir paauglių psichologinio gydymo būdas.

mokymai

Šiuo metu renkamos grupės

Naujos podiplominių studijų grupės Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Grupių vadovas dr. Julius Neverauskas.
Psichoterapeutų katalogas

Raskite terapeutą

Mūsų rengiamas studijas baigę specialistai ir jų specializacijų sritys.

Užduokite rūpimus klausimus

Prisijunkite prie augančios profesionalų grupės

mokymai specialistams
Keletas statistinių duomenų, kuriais galime pasidžiaugti ir pasidalinti su Jumis.