Studijuoti gali visų specialybių gydytojai, psichologai (baigusieji psichologijos magistro studijas), slaugytojai bei akušeriai, turintieji ne žemesnį nei magistro arba jam prilyginamą laipsnį, taip pat dailės terapeutai.

Mokytis gali visų specialybių gydytojai, psichoterapeutai, psichologai, gyvensenos medicinos specialistai, meno terapeutai, slaugytojai, ergoterapeutai, kineziterapeutai. Išimties tvarka gali būti priimti ir kitų sričių specialistai (teirautis info@psichoterapija.info)

Mokymai skirti visų specialybių gydytojams, psichologams (baigusiems psichologijos magistro studijas), slaugytojams bei akušeriams, turintiems ne žemesnį nei antros pakopos aukštojo mokslo išsilavinimo (magistro) arba jam prilyginamą laipsnį.

 

Mokytis gali visų specialybių gydytojai, psichoterapeutai, psichologai, slaugytojai, ergoterapeutai, kineziterapeutai.