Mokymai skirti visų specialybių gydytojams, psichologams (baigusiems psichologijos magistro studijas), slaugytojams bei akušeriams, turintiems ne žemesnį nei antros pakopos aukštojo mokslo išsilavinimo (magistro) arba jam prilyginamą laipsnį.

 

Mokytis gali visų specialybių gydytojai, psichoterapeutai, psichologai, slaugytojai, ergoterapeutai, kineziterapeutai.