✅Renkamas NAUJAS KURSAS, norinčiųjų STUDIJUOTI PSICHOTERAPIJĄ, paremtą KOGNITYVINE IR ELGESIO TERAPIJA, Lietuvos sveikatos mokslų universitete

 
✅Mokslo pradžia – nuo 2023 m. spalio 16 d. Kurso vadovas – dr. Julius Neverauskas.
Universitetinės profesinės podiplominės studijos – PSICHOTERAPEUTŲ RUOŠIMO KURSAS, remiantis kognityvinė elgesio terapija – vykdomas jau dešimtus metus ir dėl savo praktiškumo, įvairiapusiškumo bei dėstytojų profesionalumo puikiai vertinamas baigusiųjų ir esamų kursantų.
Mokymai skirti visų specialybių gydytojams, psichologams (baigusiems psichologijos magistro studijas), slaugytojams bei akušeriams, turintiems ne žemesnį nei antros pakopos aukštojo mokslo išsilavinimo (magistro) arba jam prilyginamą laipsnį.
Mokymai vykdomi kartu su VŠĮ Neuromedicinos institutas, kuri atlieka mokymų organizacinius-techninius darbus.
Dėstymo trukmė ir forma
 
✅Kurso trukmė – 4 metai (180 ECTS kreditų – viso 4800 val.). LSMU mokymų kodas Metas sistemoje – KMU668.
Mokymai vyksta savaitgaliais arba vakarais darbo dienomis pagal iš anksto sudarytą planą.
Savaitgaliais (įprastai 1-2 kartus per mėnesį). Mokymo užsiėmimai vykdomi nuotoliniu, hibridiniu arba auditoriniu būdu.
Mokymai darbo dieną vyksta vakarais (dažniausiai 18-21 val.) vieną – kelis kartus per mėnesį nuotoliniu būdu.
Visų mokymų vaizdo įrašai bei kita medžiaga talpinami specialioje mokymų platformoje ir yra prieinami mokymų dalyviams mokymosi laikotarpiu.
Dalį užsiėmimų veda lektoriai iš užsienio, yra vertimas į lietuvių kalbą.
 
✅Liepos-rugpjūčio mėnesiais kontaktinių mokymų nėra, tačiau norintieji gali dalyvauti supervizijose.
Dauguma supervizijų grupėse vyksta nuotoliniu būdu ir prieinamos kurso dalyviams kaip vaizdo įrašai mokymų platformoje.
Taip pat kurso dalyviai gauna daug papildomos naudingos mokomosios medžiagos įvairiais vaizdo, garso ar teksto formatais, su kuria gali susipažinti laisvu laiku.
 
✅Pirmas/įvadinis vienos dienos mokymų blokas naujam kursui planuojamas 2023 m. spalio 22 d. nuotoliniu būdu. Bus daromas vaizdo įrašas. Jį gaus visi mokymo programos dalyviai.
Antrasis mokymo blokas „Įvadas į šiuolaikinę psichoterapiją“ vyks 2023 m. lapkričio 11-21 dienomis, taip pat nuotoliniu būdu. Šio bloko (kaip ir kitų mokymų blokų) vaizdo įrašas taip pat bus patalpintas ir prieinamas mokymų platformoje.
Pirmus du mokymų blokus ves kurso vadovas dr. Julius Neverauskas. Apie kitų mokymo blokų (juos ves mokymo programos lektoriai iš Lietuvos ir užsienio) datas informuosime vėliau.

Kurso vadovas ir lektoriai
Kurso vadovas – dr. Julius Neverauskas, LSMU Neuromokslų institutas.
 
✅Mokymų metu kursantai mokomi ne tik klasikinių kognityvinės ir elgesio terapijos technikų siaurąja prasme, bet ir šiuolaikinės bei įrodymais grįstos psichoterapijos metodų plačiausia prasme, tarp jų ir darbo su asmenybės sutrikimais ir ypatumais, naujųjų psichoterapijos metodologijų (pavyzdžiui, įsisąmoninimu grįstos psichologijos, schemų terapijos, dialektinės elgesio terapijos, priėmimu ir įsipareigojimu grįstos terapijos) ir kt. Kursantai teoriškai ir praktiškai supažindinami su įvairiomis naujausiomis šiuolaikinės, įrodymais grįstos psichoterapijos metodologijomis, kurios leidžia dirbti su emocijomis ir elgesiu, įvairiais asmenybės ypatumais, taikyti vaizduotės ir kt. technikas, ir todėl efektyviai padėti žmonėms, ir palyginti sveikiems, ir turintiems itin rimtų psichikos sutrikimų.

Kurse dėsto, seminarus, praktikos darbus bei supervizijas veda Lietuvos lektoriai ir žymūs suaugusiųjų bei vaikų ir paauglių psichoterapijos specialistai iš Europos ir JAV. Mokymus vedantys užsienio lektoriai yra savo srities ekspertai, turintys didelę mokymų patirtį, dirbantys tiek praktinį darbą, tiek skaitantys paskaitas pripažintuose universitetuose visame pasaulyje.
Mokymų dalyviai gauna mokymų vaizdo įrašus, dėstytojų parengtas tekstines medžiagas ir papildomus vaizdo seminarus savarankiškam darbui.
 
✅Mokymų kaina vieneriems mokslo metams šiam kursui lieka nepadidėjusi – 1390 Eur (į šią kainą įeina visi į mokymo programą įeinantys teoriniai ir praktiniai mokymai, tame tarpe privalomos supervizijos bei reikalinga psichoterapinė patirtis). Yra galimybė mokėti už mokslą dalimis. Išimties tvarka gali būti svarstomi ir kiti mokėjimų variantai.
 
✅PRIĖMIMO Į MOKYMUS TVARKA
 
Apsisprendusieji kandidatai iki 2023-10-01 d. pateikia šiuos dokumentus (reikia atsiųsti skenuotus el. paštu):
 
1. Laisvos formos prašymą, nurodant savo kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir el.paštą), adresuotą LSMU Neuromokslų instituto direktoriui prof. Arimantui Tamašauskui, dalyvauti mokymuose „Įvadinis psichoterapijos kursas (kognityvinė ir elgesio psichoterapija) KMU668“.

2. Autobiografiją (CV) lietuvių kalba.

3. Bakalauro ir magistro diplomų kopijas.

Dokumentus siųsti: el. paštu info@psichoterapija.info .
Gavęs patvirtinimą dėl studijų, kursantas turės susikurti paskyrą studijų programoje www.medas.lt ir iki 2023 m. spalio 1 d. pervesti stojamąjį mokestį už studijas 84 Eur į sutartyje su kursantu nurodytą sąskaitą. Stojamasis mokestis bus išminusuotas iš ketvirčio/pusmečio/metų mokymo kainos, kursantui nutraukus studijas – negrąžinamas. Likusią metinio mokesčio sumą arba jos dalį (mažiausiai ketvirtadalį mokymų metinės kainos) reikia sumokėti iki 2023 m. spalio 15 d.
Priimti programos dalyviai pasirašys sutartis su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu.
 
✅Planuojančiuosius studijuoti ir/arba gauti papildomą informaciją apie mokymus bei priėmimo tvarką prašome užpildyti nuorodoje pateiktą registracijos anketą https://forms.gle/zj5jcD5q12GkuwHD9

Informacija apie mokymus taip pat teikiama el. paštu info@psichoterapija.info , tel. +370 616 53444, +370 602 50142, +370 610 31301.