Šios LSMU Podiplominės psichoterapijos studijos – Įvadins psichoterapijos kursas KET, yra paremtos ir klasikine KOGNITYVINE IR ELGESIO TERAPIJA (KET), ir kitomis susijusiomis psichoterapijos kryptimis: schemų terapija, priėmimo ir įsipareigojimo terapija (angl. Acceptance and Commitment Therapy, dialektine elgesio terapija (angl. Dialectical Behavior Therapy), į sprendimus orientuota terapija (angl. Solution Focussed Therapy), motyvaciniu interviu (angl. Motyvational Interviewing),  įsisąmoninimu grįsta terapija (angl. Mindfulness Based Cognitive Therapy), atjautos terapija ir kt.  

 

Pradžia – spalio mėn.

Pirmasis susipažinimo ir supažindinimo susitikimas 2024 m. spalio 19 d. nuotoliniu būdu.

Kurso vadovas – dr. Julius Neverauskas.

 

Šios universitetinės podiplominės studijos vyksta jau daugiau nei dešimt metų ir dėl savo praktiškumo, įvairiapusiškumo bei dėstytojų profesionalumo yra puikiai vertinamos baigusiųjų ir esamų kursantų.

 

Studijuoti gali visų specialybių gydytojai, psichologai (baigusieji psichologijos magistro studijas), slaugytojai bei akušeriai, turintieji ne žemesnį nei magistro arba jam prilyginamą laipsnį, taip pat dailės terapeutai.

Mokymai vykdomi kartu su viešąja įstaiga Neuromedicinos institutas, kuri atsakinga už mokymų organizacinius-techninius darbus.

 

APIE MOKYMUS

 • Mokymų metu kursantai mokomi ne tik klasikinių kognityvinės ir elgesio terapijos technikų siaurąja prasme, bet ir šiuolaikinės bei įrodymais grįstos psichoterapijos metodų plačiausia prasme, tarp jų ir darbo su asmenybės sutrikimais ir ypatumais, naujųjų psichoterapijos metodologijų (pavyzdžiui, įsisąmoninimu grįstos psichologijos, schemų terapijos, dialektinės elgesio terapijos, priėmimu ir įsipareigojimu grįstos terapijos) ir kt. Kursantai teoriškai ir praktiškai supažindinami su įvairiomis naujausiomis šiuolaikinės, įrodymais grįstos psichoterapijos metodologijomis, kurios leidžia dirbti su emocijomis ir elgesiu, įvairiais asmenybės ypatumais, taikyti patyrimines, vaizduotės ir kt. technikas, ir todėl efektyviai padėti žmonėms, ir palyginti sveikiems, ir turintiems itin rimtų psichikos sutrikimų.
 • Mokymai vyksta savaitgaliais (įprastai 1-2 kartus per mėnesį) nuotoliniu arba hibridiniu būdu (gyvai auditorijoje ir nuotoliu) bei kartais darbo dienomis (18-21 val.) nuotoliniu būdu.
 • Mokymai yra įrašomi, o visa vaizdo bei kita medžiaga talpinama specialioje mokymų platformoje ir yra bloina mokymosi laikotarpiu.
 • Liepos-rugpjūčio mėnesiais kontaktiniai mokymai nevyksta, tačiau norintieji gali dalyvauti supervizijose.
 • Supervizijos bendrose supervizijų grupėse vyksta nuotoliniu būdu ir prieinamos kurso dalyviams kaip vaizdo įrašai mokymų platformoje.
 • Šių podiplominių studijų svarbus išskirtinumas yra galimybės studijų dalyviams nuotoliniu būdu stebėti realų profesionalų terapinį darbą su klientais ir po to užduoti klausimus bei dalyvauti diskusijose.
 • Kurso dalyviai papildomai gauna daug naudingos mokomosios medžiagos įvairiais vaizdo, garso ar teksto formatais, gauna dėstytojų parengtas tekstines medžiagas ir papildomus vaizdo seminarus savarankiškam darbui.

 

Mokymų grafikas

Mokymai prasideda 2024 m. spalio 18 dieną. Užsiregistravę dalyviai bus informuoti apie detalų mokymų grafiką pirmiesiems mokslo metams. Visi mokymo blokai yra įrašomi ir vaizdo įrašai bus prieinami studijų dalyviams visą studijų laikotarpį.  

Apie kitų mokymosi blokų (juos ves mokymo programos lektoriai iš Lietuvos ir užsienio) datas informuosime vėliau.

 

Dėstymo trukmė ir forma

Kurso trukmė – 4 metai (180 ECTS kreditų – viso 4800 val.).

Pagrindinė mokymų dalis vyksta savaitgaliniais blokais (šeštadienis-sekmadienis) 1-2 kartus per mėn. ir/arba vakarais darbo dienomis (18-21 val.). Dalį užsiėmimų veda lektoriai iš užsienio (su tiesioginiu vertimu į lietuvių kalbą). Mokymo užsiėmimai vykdomi nuotoliniu arba hibridiniu (gyvai auditorijoje ir nuotoliu) būdu, retais/išskirtinais atvejais tik auditoriniu būdu.

 

Kurso vadovas ir lektoriai

Kurso vadovas – dr. Julius Neverauskas, LSMU Neuromokslų institutas.

Kurse dėsto, seminarus, praktikos darbus bei supervizijas veda patyrę Lietuvos lektoriai ir žymūs suaugusiųjų bei vaikų ir paauglių psichoterapijos specialistai iš užsienio. Jeigu užsiėmimai vedami užsienio kalba, daromas vertimas į lietuvių kalbą.

 

Mokymų kaina vieneriems mokslo metams – 1590 Eur (į kainą įtrauktas 100 eur negrąžinamas registracijos mokestis). Į šią kainą įeina visi į mokymo programą įeinantys teoriniai ir praktiniai mokymai, tame tarpe privalomos supervizijos bei reikalinga psichoterapinė patirtis.

 

Mokėjimo tvarka:

 • 100 eur negrąžinamas registracijos mokestis (įeina į bendrą mokymų kainą), pervedamas vėliausiai iki 2024 m. spalio 7 d. Likusią mokymų kainą arba ½ mokymų kainos reikia sumokėti iki spalio 14 d.
 • Kam sudėtinga iškart sumokėti visą arba ½ mokymų kainos yra galimybė mokėti dalimis tokia tvarka (1590 eur):
  • Registracijos mokestis 100 eur iki 2024 m. spalio 7 d.
  • Pirmas (1/4) mokėjimas 450 eurų iki 2024 m. spalio 14 d.
  • Antras (2/4) mokėjimas 400 eurų iki 2025 m. vasario 10 d.
  • Trečias (3/4) mokėjimas 320 eurų iki 2025 gegužės 10 d.
  • Ketvirtas (4/4) mokėjimas 320 eurų iki 2025 rugsėjo 10 d.

 

PRIĖMIMO Į MOKYMUS TVARKA

 

Apsisprendusieji kandidatai iki 2024-10-01 d. pateikia šiuos dokumentus (reikia atsiųsti skenuotus el. paštu info@psichoterapija.info):

 1. Laisvos formos prašymą, nurodant savo kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir el.paštą), adresuotą LSMU Neuromokslų instituto direktoriui prof. Arimantui Tamašauskui, dalyvauti mokymuose Įvadinis psichoterapijos kursas (kognityvinė ir elgesio psichoterapija) kodas KMU668.
 2. Autobiografiją (CV) lietuvių kalba.
 3. Bakalauro ir magistro diplomų kopijas.

 

Gavęs patvirtinimą dėl studijų, kursantas turės susikurti paskyrą studijų programoje www.medas.lt ir iki 2024 m. spalio 7 d. pervesti stojamąjį mokestį už studijas 100 Eur į patvirtinime nurodytą sąskaitą.

 

Priimti programos dalyviai pasirašys sutartis su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu.

Planuojančiuosius studijuoti ir/arba gauti papildomą informaciją apie mokymus bei priėmimo tvarką prašome užpildyti nuorodoje pateiktą registracijos anketą https://forms.gle/nkahgcF4JKrVu5wq7

 

Informacija apie mokymus taip pat teikiama el. paštu info@psichoterapija.info ,  tel. +370 616 53444, +370 610 31301, www.zmogausinstitutas.lt ir www.psichoterapija.info .